1 - Hoe een karate gi opvouwen -> link karate gi opvouwen

2 - Hoe een karate gi correct dragen - link gordel vouwen

3 - Betekenis van Kyokushinkai

Het kyokushin embleem wordt door alle kyokushin karate beoefenaars op de linkerkant van de karate gi gedragen. Het stelt de streefdoelen van het kyokushin voor:

Kyoku = het uiterste (liever over je limiet gaan dan opgeven)

Shin = waarheid, respect

Kai = samenwerken

4 - Algemene strek -en rekoefeningen

5 - Beknopte geschiedenis van Kyokushinkai

Grondlegger van het karate is Gichin Funakoshi. Het grootste deel van zijn onderwijs bestond uit kata, oefening en etiquette. Het 'vrije gevecht" was slechts een klein onderdeel van de opleiding. Verschillende van zijn studenten vonden dit niet OK en keerden Gichin Funakoshi de rug toe en ontwikkelden hun eigen stijl. Eén van deze studenten is Sosai Mas Oyama, grondlegger van Kyokushin karate.

6 - Uitvoeren van kihon (basis technieken).

6a - dachi (standen): yoi dachi - fudo dachi - zenkutsu dachi - sanchin dachi - kokutsu dachi - musubi dachi -> zie foto hieronder.

6b - tsuki en uchi (stoten en slagen)(zowel jodan (naar gezicht), chudan (naar borst) en gedan (naar buik):

- oi tsuki -> link oi tsuki

- gyaku tsuki -> link gyaku tsuki

- morote tsuki -> link morote tsuki

- seiken ago uchi -> link seiken ago uchi

6c - uke (blokkering)

- jodan uke -> link jodan uke

- mae gedan barai -> link mae gedan barai

- uchi uke -> link uchi uke

- soto uke -> link soto uke

6d - geri (schoppen)

- hiza ganmen geri -> link hiza geri

- kin geri -> link kin geri

- mae geri shudan -> link mae geri shudan

6e - kata:

- takyoku kata sono ichi -> link takyoku kata sono ichi

- takyoku kata sono ni -> link takyoky kata sono ni

6f - nogare (ademhaling)

6g - sambon kumite (3 stapsbeweging) link sambon kumite

aanval:                       verdediging:

1 jodan tsuki              1 jodan uke

2 chudan tsuki           2 soto uke

3 gedan tsuki             3 gedan barai, gevolgd door chudan hyaku, daarna terug blokkeren met gedan barai

 

Opmerking: technieken kunnen uitvoeren in zenkutsu dachi, kokutsu dachi en sanchin dachi. Vuisten steeds gesloten.